Skip navigation

10.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK

A felnőttkori tanulásnál igen dominánsan jelentkezik az igény a gyakorlatban is alkalmazható tudás iránt, igen gyakori elvárás, hogy az a munkaerőpiacon is kamatoztatható legyen. Figyelembe kell venni, hogy a felnőtt pragmatikus, így a felnőttoktatásban és a felsőoktatásban is törekedni kell a gyakorlatorientáltságra, azaz a képzést valóságos munkahelyzethez, problémákhoz érdemes kapcsolni. Az olvasó ismerjen meg felnőttképzési módszereket, továbbá legyen képes azokat saját szakterületén alkalmazni.