Skip navigation

2.2.6. Az oktatás fogalma, célja, a didaktika alapelvei

A nevelésnek azt a részét, amely főként ismeretek elsajátítása, a műveltség megszerzése, intellektuális képességek kialakítása révén járul hozzá a személyiség fejlesztéséhez, oktatásnak nevezzük.

Az oktatás két egymással kölcsönhatásban lezajló folyamat, a tanulás és a tanítás egysége.

A tanulás a tanuló olyan aktív és produktív tevékenysége, amely a társadalmi műveltség, azaz az elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítása, képességek kialakítása, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, a magatartás alakulása révén járul hozzá a személyiség fejlődéséhez.

A tanítás a tanulás célirányos irányítása, azoknak a tevékenységeknek a megszervezése, amelyek a tudás eléréséhez szükségesek.

Az oktatás cél fogalma, funkciói, szintjei:

  • a tanulási-tanítási tevékenység eredményének előrevetített képe
  • irányító, szelekciós, oorganizációs, értékelő-minősítő funkció – társadalmi elvárás → nevelési eszmény. → általános nevelési cél → oktatási cél → követelmények.

A didaktika alapelvei:

A didaktikai alapelvek olyan általános követelmények, irányelvek, amelyek a tanítási-tanulási folyamat legfontosabb törvényszerűségeit tükrözik; az iskolai oktatás tapasztalataiból leszűrt általánosítások, amelyek következetes érvényesítése tovább növeli a tanítás-tanulás hatékonyságát.

  • Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásának elve
  • Tudományosság és szakszerűség elve
  • A tudatos és aktív elsajátítás
  • Ismeretek tartósságának elve
  • Szemléletesség elve
  • A rendszeresség és fokozatosság elve.

Tervezzen meg egy tetszés szerinti foglalkozást, melyben érvényesülnek a didaktikai alapelvek!