Skip navigation

2.2.2. A nevelés értelmezése, nevelési koncepciók, az értékek rendszere

A nevelés értékközvetítés vagy értékteremtés.

Az értékek olyan alapelvek, amelyek kifejezik, hogy az adott  társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. Az érték egyrészt hozzájárul a közösségek fejlődéséhez, azaz közösségfejlesztő funkcióval rendelkezik, másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális funkciót is betölt.

Nevelési érték = az egyén konstruktív életvezetése.

Konstruktív életvezetés = szociálisan értékes, egyénileg eredményes.

5. ábra: A felelős magatartás repertoárja
5. ábra: A felelős magatartás repertoárja1

Normatív nevelési koncepciók:

 • egyértelműen deklarálják és fontosnak tartják a hosszabb távon fennmaradó emberi-etikai értékeket
 • tudatosan törekszenek az elfogadott magatartási normák közvetítésére és interiorizálására a nevelés által.
 • a direkt nevelési módszerek alkalmazása

Értékrelativista koncepciók:

 • a gyerekeket életszerű körülmények között kell tevékenykedtetni
 • saját tapasztalatok alapján alakítja majd ki az egyén azokat a normákat, amelyeket magatartásában is érdemes követni
 • indirekt nevelő hatásokkal segíti a gyermeki önállóság kialakulását

A nevelési törekvések, koncepciók, irányzatok közös vonása, hogy a nevelés gyakorlata és elmélete annak a társadalmi elvárásnak a teljesítésére törekszik, hogy az egyént felkészítse magasrendű szociális funkciók ellátására, meghatározott minőségű társadalmi aktivitásra. Ennek megfelelően minden nevelés a társadalmilag értékes, egyénileg eredményes magatartás- és tevékenységformák kialakítására irányul, amely meghatározza a nevelő hatások megszervezését és az értékek alakítását.

Közösségi értékek például:

 • szellemi, fizikai vagy közéleti munka
 • az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelme, óvása
 • segítőkészség vagy karitativitás
 • fegyelmezettség

Egyéni értékek például:

 • intellektuális-művelődési tevékenység
 • esztétikai tevékenység
 • az egészséges életmód normáit követő magatartás


1: Forrás: KOVÁTSNÉ NÉMETH Mária: Fenntartható oktatás és projektpedagógia.          
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00107/2006-10-mu-Kovatsne-Fenntarthato.html (2014.07.17.)