Skip navigation

9.3.3. Gyakorló tesztek

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Az alternatív pedagógia és a reformpedagógia fogalmai egymás szinonimái.

Kérdés 2

Az alternatív iskolák legtöbb esetben a szülők és tanárok, gyermekek arra irányuló szabad vállalkozása, hogy saját elképzeléseik szerint alakítsák ki saját iskolájuk életét.

Kérdés 3

Az alternatív iskolák elméleti háttere heterogén, gyökereik a reformpedagógiáig nyúlnak vissza.