Skip navigation

9.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan definiálná az alternatív iskolákat?
  2. Emelje ki az alternatív iskolák közös jellemzőit!
  3. Említsen példákat az alternatív intézmények megalakulásának lehetőségeire!
  4. Miben ragadható meg a reform és alternatív iskolák közti különbség?
  5. Mutassa be részletesen egy alternatív iskola koncepcióját!