Skip navigation

9.3.1. Összefoglalás

Az alternatív pedagógiai koncepciók mentén szerveződő alternatív iskolák a plurális demokráciákban jöttek létre a huszadik század hatvanas éveiben, illetve hazánkban a nyolcvanas-kilencvenes években. Bár pedagógiájuk a reformpedagógiákban gyökerezik, és annak harmadik szakaszaként említi a szakirodalom, nem követnek konzekvensen egy-egy irányzatot, hanem szabadon alakítják ki a tömegoktatástól eltérő oktatási-nevelési gyakorlatukat. Az alternatív iskolák kialakulásához szükségesek azok az iskolákkal szembeni újfajta társadalmi megrendelések, melyeknek a közoktatás nem tud eleget tenni. Az alternatív iskolák nem azt mutatják meg, hogy milyennek kell a közoktatásnak lenni, sokkal inkább arra mutatnak példákat, hogy milyen sokféle lehet egy iskola. A tömegoktatás alternatívájaként lehetőséget teremtenek arra, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb iskolatípust. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy míg ez Nyugat Európában megvalósul, a jelenlegi magyarországi szabályozók korlátozzák a nem hagyományos iskolák működési lehetőségeit, fennmaradását.