Skip navigation

9.2.4. Alternatív iskolák Magyarországon

Az alternatív iskolák a plurális demokráciákban a huszadik század hatvanas éveiben jöttek létre, Magyarországon a keletkezésük a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójára tehető. Hazánkban beszélhetünk olyan intézményekről, melyek visszanyúlnak a reformpedagógiák hagyományaihoz, és annak bázisán alakítják ki valamely adaptív változatát. Ilyen pl. a Jena Plan koncepció alapján szervezett egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola (http://kemeny-eger.sulinet.hu/), valamint a rogersi alapokon nyugvó budapesti Rogers Iskola és Óvoda (http://www.rogersiskola.hu/).

Vannak továbbá olyan alternatív intézmények, melyek a magyarországi viszonyokhoz és oktatási struktúrához alkalmazkodva alakították ki sajátos alternatív pedagógiai koncepciójukat. Ilyen intézmény a Winkler Márta által 1988-ban alapított Kincskereső Iskola (http://www.kincskereso-iskola.hu/), a Natonek Gabriella által alapított Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (http://www.lauder.hu/), a Zsolnai József nevéhez kapcsolódó, 1996 óta minősített tantervekkel rendelkező Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program iskolái, valamint az 1988-ban Horn György alapította Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG). Utóbbi két intézményt mutatják be a következő fejezetek.