Skip navigation

9.1. Célkitűzések és kompetenciák

A tananyag célkitűzése, hogy a bemutassa az alternatív pedagógia kialakulásának hátterét, az alternatív iskolákat és azok jellemzőit. A hallgatók megismernek iskolapéldákat a magyar gyakorlatból, aminek a segítségével ismereteket és alapvető tudást szereznek a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről, az enkulturációról. Képesek lesznek segíteni a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását, továbbá képessé válnak értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét. A lecke elsősorban a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, valamint az autonómia és felelősségvállalás tanári kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá.