Skip navigation

8.2.4.3. Dalton terv

A Dalton terv kidolgozója Helen Parkhurst (1886–1973 amerikai tanítónő és reformpedagógus.

Parkhurst Montessori hallgatója volt Rómában, majd 1915–18-ig munkatársa és képviselője lett. Koedukált kísérleti iskoláját 1920-ban az USA-ban, Daltonban hozta létre, így a reformpedagógia színtere Európából Amerikára is kiterjedt. Iskoláját népszerű reformpedagógiai alapelvek; a szabadság, egyéniség és közösségi szellem jegyében szervezte. Elveti a frontális oktatást, amit azzal indokolt, hogy nem veszi figyelembe a tanulók egyéni sajátosságait, képességeit, és értelmi fejlődésük eltérő ütemét. Megszüntette a hagyományos zárt osztályszerkezetet, amivel egyben a bukás is megszűnt.

A hagyományos osztálytermeket szakkabinetekké (laboratórium) alakította, amiket eszközökkel pl. szakkönyvekkel, képekkel, térképekkel, modellekkel, kísérleti eszközökkel látott el. Ilyen módon jöttek létre pl. a történelem, földrajz, természettudományok, matematika stb. szakkabinetek.

Az oktatás során minden a tanulók fejlődési ütemének és érdeklődésének megfelelően történt. Minden diák minden tárgyból egy feladatlapot kapott, az elvégzendő feladattal és a feladat megoldásához szükséges idő megadásával. A tanulók megállapodást kötöttek a tanárral, amelyben vállalták a munka elvégzését.

A feladatlap alapján a szaktantermekben (laboratóriumokban) önállóan dolgoztak, a jelen lévő szaktanárok szükség esetén segítették a munkát. A tanár a nevelő hatású környezet és a feladatok létrehozója, az önállóan tevékenykedő és magukat szabadnak érző tanulók kísérője-tanácsadója, bátorítója, valamint a szaktanteremben a tantárgy szakembere. A vállalt feladatok elvégzése után a diákok vizsgára jelentkezhettek, annak sikeres letétele után újabb feladatok elvégzését vállalhatták. Mindenki saját fejlődési ütemének megfelelően haladhatott, teljesítményét tanulmányi táblázata alapján bármikor ellenőrizhette.

Az öntevékeny egyéni munkára alapozott délelőtti tevékenységet délutáni csoportos foglalkozások pl. testgyakorlás, zene, rajz, barkácsolás, önkormányzati tevékenység egészíti ki. (Németh-Skiera 2003)