Skip navigation

8.2.3.5. Adolphe Ferriére

Adolphe Ferriére (1879–1960) svájci származású pedagógus 1899-ben megalapította az „Új Iskolák Nemzetközi Irodáját”, amivel lehetőséget teremtett a különböző reformpedagógiai elvek mentén szerveződött intézményeknek a kapcsolattartásra.

Ferriére kidolgozta a tevékeny, cselekvő iskola („école activ”) pedagógiai koncepcióját, ami az újabb reformpedagógiai irányzatok elképzeléseit foglalja magába.

„Azt az iskolát, mely gyermekpszichológián alapszik, s az egyén egységéhez, helyesebben egészéhez: érzelmi világához, értelméhez és akaratához szól, röviden tevékeny (aktív) iskolának nevezzük”. (Ferriéret idézi: Németh 1996: 76)