Skip navigation

8.2.3.3. Georg Kerschensteiner és a munkaiskola

Georg Kerschensteiner (1854–1932) német matematikus és pedagógus volt.

15. ábra: Georg Kerschensteiner (1854–1932)
15. ábra: Georg Kerschensteiner (1854–1932)Forrás: http://stadtmuseum.bayerische-landesbibliothek-online.de/files/portrait/88_Hilsdorf_Kerschensteiner _G_M_GR_28-1434.jpg letöltés: 2014. 08.30.

München iskolatanácsosaként megreformálta a város népiskoláinak tantervét, bevezette az iskolai műhelyoktatást, az iskolai kertészeteket, emellett konyhákat és laboratóriumokat alapított, valamint megszervezte a továbbképző fiú- és leányiskolák rendszerét.

Kerschensteiner értelmezésében az új típusú népiskola a munkaiskola, azaz a tömegek iskolájának a fizikai munkára kell felkészítenie az embereket. A népnevelés értékét nem a magas színvonalú kultúra elsajátításában, hanem a szorgalmas, alapos, precíz munkavégzésre való felkészítésben látta.

A képzés során a növendékek megismerkedtek a termeléssel kapcsolatos manuális munkaformákkal. A munkaoktatás mellett a tananyagban az alapvető műveltségi elemek is helyet kaptak; az írás, olvasás, fogalmazás, számolás, természeti és társadalmi alapismeretek, valamint a higiénia. Fontos szerepet kapott a közös munka, és ennek során a felelősségvállalás, valamint a segítségnyújtás. (Pukánszky–Németh 1996)