Skip navigation

7.3.1. Összefoglalás

A lecke áttekintést adott a neveléstörténet fontos állomásairól a nevelés kezdeteitől a XI. századig. Bemutatta, hogy az egyes neveléstörténeti korszakokban az adott társadalmak hogyan viszonyultak a gyermekek neveléséhez, milyen célokat fogalmaztak meg, és milyen elvárások jelentek meg az iskolázásban. Kirajzolódott, hogy hogyan reagált a korabeli oktatás az adott térben és időben a társadalmi, gazdasági és politikai változásokra. A tananyag nem tért ki a korszakokat meghatározó legkiemelkedőbb pedagógiai gondolkodókra, inkább folyamatában és összefüggéseiben érzékeltette a nevelés és oktatás tartalmi változásait.