Skip navigation

7.2.1. Ókor

Mivel az őskorban az írásbeliség híján csak az összehasonlító etnográfiai kutatások, valamint az antropológia segítségével következtethetünk arra, hogy a közösség előtt folyó nevelés tartalmát az élet fenntartásához szükséges gyakorlati ismeretek és készségek, a rokoni kapcsolatok, szokások megismertetése határozta meg, így elsőként az ókori nevelésre koncentrálunk.