Skip navigation

7.1. Célkitűzések és kompetenciák

A fejezet célja, hogy bemutassa az egyes neveléstörténeti korszakokban a nevelés és az oktatás tartalmi változásait. A lecke áttekintést nyújt és kiragad néhány fontos mérföldkövet, részleteiben és teljességében azonban nem tárgyalja a korszakokat. Fontos célkitűzés, hogy a hallgatók megismerjék a nevelés és oktatás változására ható társadalmi és gazdasági folyamatokat, körülményeket, és ezeket a későbbiekben összefüggéseiben vizsgálják és értelmezzék.

A kompetenciákat tekintve a hallgatók megismerik az oktatási rendszerek társadalmi – gazdasági funkcióit, változásuk, fejlődésük törvényszerűségeit, az iskolával szembeni társadalmi elvárások főbb jellemzőit.