Skip navigation

6.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Miben ragadható meg az iskolaeredményességi vizsgálatok és az iskolafejlesztési kutatások közötti különbség?
  2. Mit sorolna az autentikus iskolafejlesztés kulcskomponensei közé?
  3. Melyek az autentikus iskolafejlesztés belső feltételei?
  4. Milyen lépéseket, változásokat feltételez a tanulószervezetté válás?
  5. Melyek az eredményes iskolában az eredményesnek bizonyuló stratégiák?
  6. Magyarázza meg azt a kijelentést, hogy a hazai iskolaeredményességi vizsgálatok eredményei alátámasztották, hogy az eredményesség és az iskolafejlesztés egymást erősítő folyamatok mentén valósul meg.
  7. Hogyan értelmezi azt a kijelentést, hogy az iskolavezetés sarokköve lehet az iskolafejlesztésnek?