Skip navigation

6.2.8. Magyarországi tapasztalatok az eredményességet befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban

Lannert (2006b) saját – általános iskolákat megcélzó – vizsgálatának kiindulópontja az a szakirodalmi és kvalitatív kutatási eredmények alapján kialakítható feltevés, hogy az iskolák eredményessége függ azok tanulói összetételétől, a tanárok aktivitásától és az iskolavezetés politikájától. Azokban az iskolákban, ahol a tantestület összetartó, teljesítményre és problémamegoldásra orientált, továbbá részt vesz a döntéshozatalban is, produktívnak tekinthető az iskolai klíma.

A kutatási tapasztalatokat az alábbiakban összegezhetjük:

„Az eredményes iskolákban a fókusz a tanulási készségek tanulói elsajátításán van, ezért a tanulási időt maximalizálják és megpróbálják a legjobban kihasználni. Fontos elem a tanulók haladásának megfelelő nyomon követése (monitoring) is. A tanítás hatékonysága érdekében a tantestület gyakorlatorientált fejlesztése zajlik az iskolában. A szülők involváltsága ezekben az iskolákban kiugró. A hatékony oktatási – nevelési szervezés és implementáció az, amin keresztül valóban hathat a vezetés. Az eredményes iskolákra általában jellemző, hogy magas színvonalú, de megfelelően operacionalizált elvárásokat támasztanak a tanulókkal szemben. (…) Akkor eredményes a tanítás és tanulás, ha a tanterv a célok egy lehatárolt készletét tartalmazza, elsősorban az alapkészségeket hangsúlyozza, a tartalom megfelelően strukturált, és jelen van az értékelés és a visszacsatolás is.” (Lannert, 2006b:43-44)