Skip navigation

6.2.4. Az autentikus iskolafejlesztés belső feltételei

Az autentikus iskolafejlesztés – mint az iskola egyfajta közös kompetenciájának – belső feltételei olyan komponensek, amelyek képessé teszik az iskolát az eredményes változásokra. Ezek a komponensek: a nevelőtestület tagjainak tudása, készségei, a professzionális tanulószervezet, a koherens program és a technikai források. Ennek a képesség együttesnek a magja a tanulás fejlesztése érdekében tevékenykedő fejlődésre képes iskolai szervezet. (Bognár 2004)

McMahon (2006) szerint az iskola kultúrájának koncepciója mint a kölcsönösen támogató tanulószervezet megjelenítése a valóságban jelentős szervezeti és viselkedési változást követel sok iskolában. Ez érthető, hiszen a professzionális tanulószervezet mint szakmai tanulóközösség jellemzői felölelik a kollektív felelősségvállalást a tanulók tanulásáért, a szakmai reflektivitás integrálását a gyakorlatba, a közös célok elérését szolgáló fejlesztési együttműködéseket, melyek a felszíni segítségnyújtáson túl kölcsönös szakmai tanulást generálnak. A szakmai tanulás támogatott folyamatában a csoport és az egyéni tanulás gyakrabban közösségi, mint magányos jellegű, továbbá minden tanár tanuló is egyben a kollégáival együtt.