Skip navigation

6.2.1. Az iskolaeredményesség vizsgálatok és a kutatás szakaszai

Lannert Judit (2006a) rámutat az iskolaeredményesség-vizsgálatok lényegére, miszerint az ilyen kutatások azt vizsgálják, hogy a tanulók teszttel mérhető teljesítményeit mennyire befolyásolják az iskolai tényezők. A tesztekre épülő teljesítményadatok elsősorban az amerikai és az angol oktatási rendszer mérési kultúrájában voltak és vannak jelen, így természetesen ezek az országok jártak élen az iskolaeredményességi vizsgálatokban. A szerző összefoglaló tanulmánya alapján némi időbeli eltolódással négy szakaszt tudunk bemutatni, elsődlegesen arra törekedve, hogy a hasonlóságokat kiemeljük.

Az első szakaszban a kutatók lényegében arra a kérdésre keresték a választ, hogy az iskolának milyen hatása van a tanulói teljesítményekre. Az USA-ban a Coleman – jelentés nyomán ez a hatás igen kicsinek mutatkozott. A britek az amerikai eredmények után kezdték vizsgálni, hogy tényleg nincs-e meghatározó szerepe az iskolának a tanulók teljesítményében. Egyben kiterjesztették az eredményesség fogalmát és azt nemcsak akadémikus (tanulói teljesítmények), hanem szociális értelemben (lemorzsolódás, hiányzás) is vizsgálták. Végül az iskola hatását jóval jelentősebbnek találták. A második szakaszban a bemeneti és kimeneti adatokon túl a folyamattényezők vizsgálata is előtérbe került. Fontossá váltak ekkorra az osztálytermi adatok és az amerikai kutatások is jelentősebbnek találták az iskolai tényezőket, míg több brit kutatás kevésbé jelentősnek. A harmadik szakaszban az USA-ban az eredményességvizsgálatok összekapcsolódtak az iskolafejlesztéssel és az a kérdés, hogy hogyan lehetne eredményesebb iskolát csinálni. A briteknél e szakaszban az egyes iskolák eredményességének időbeli változása felhívta a figyelmet a követéses vizsgálatok szükségességére. A negyedik szakaszban a britek kiépítik a követési rendszert, hozzáadott értéket tudnak mérni, továbbá az iskolafejlesztéssel szorosabbá válik a kapcsolat. Az USA-ban a fő kérdés a negyedik szakaszban az, hogy hogyan csináljunk jó iskolát általában. (Lannert 2006a)