Skip navigation

5.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Miben ragadható meg a szervezés és a szervezet fogalmai közötti különbség?
  2. Mit jelent az, hogy a szervezet pozíciók együttese, milyen következményei vannak ennek az egyén és a szervezet viszonyában?
  3. Értelmezze a funkció fogalmát, mutassa be a szervezeti funkciókat!
  4. A szervezeti adaptáció fogalmának felhasználásával értelmezze, hogy mely szervezeti modell mikor nyújt több esélyt az eredményes működéshez?
  5. Milyen következményei vannak annak, hogy az iskola szervezeti egységei rétegspecifikus vonásokkal bírnak?
  6. Környezeti szükségletekre adott szervezeti válaszokként hogyan lehet csoportosítani az iskolai funkciókat?
  7. Mi jellemzi az iskolavezetés feladatmegosztással kapcsolatos strukturális viszonyát és tevékenységeit az iskolai szervezetben?
  8. Jellemezze a jó, illetve a rossz iskolai légkört, felsorolva a kialakulásukhoz vezető tényezőket!