Skip navigation

5.2.5. Bürokrácia és vezetés

A modern szervezetek sajátossága, hogy működésük többé-kevésbé bürokratikus jellegű. A bürokráciára, mint sajátos szervezeti típusra jellemző az uralmi hierarchia. Ebben az utasítások fentről lefelé érkeznek, s a legtöbb jogkörrel rendelkező irányító pozíció pedig a szervezeti piramis csúcsán található. A bürokratikus szervezetben dolgozó hivatalnokok munkáját írott szabályok rögzítik, akik fizetésért, teljes munkaidőben, otthonuktól elszeparáltan, hivatali eszközeiket nem tulajdonolva végzik munkájukat. (Giddens 2003) Az így működő bürokratikus szervezet hatékonyabb, mint a kevésbé formálisan működő szervezetek. Vagyis minél komplexebb maga a szervezet és differenciáltabb a munkamegosztás benne, miközben a célok nem változnak és a feladatok ismétlődnek, annál eredményesebb a bürokratikus modell szerinti működés. Ha viszont a feltételek változnak, a szervezeti tevékenységek megújulnak, akkor az úgynevezett rugalmas modell szerinti működés gyümölcsöző, melyben előtérbe kerül a szakmai kommunikáció, a kollegiális együttműködés és a feladat- és hatáskörök rugalmas meghatározása. (Farkas 2003)

Szólni kell még a szervezetek vezetéséről, mint az uralom gyakorlásának formájáról. Ebben a viszonyrendszerben a vezetési stílus hat a megelégedettségre és a teljesítményre. A vezetői tekintély alapja – ahogyan erre Farkas (2003) rámutat, az illetékesség és a szakmai fölény, de befolyásolják még a személyes tulajdonságok is. Ez alapján pozicionális, szakmai (funkcionális), illetve személyi tekintélyről beszélhetünk.