Skip navigation

5.2.2. A szervezet mint pozíciók együttese

A szervezet leírható úgy is, mint a szervezeti célok elérésére kialakult státuszok (pozíciók) és szerepek funkcionális összekapcsolódása, hálózata. (Farkas 2003) Ez alatt azt értjük, hogy a szervezeti célokért dolgozó emberek meghatározott feladatokat végeznek, miközben a feladat végzőjétől meghatározott teljesítményeket és viselkedéseket várnak el. A feladatok meghatározottak, azaz formálisan előírtak, elvégzésükhöz specializált tudásra van szükség. Vagyis a feladat elvégzésére van hely (státusz, pozíció) a szervezetben, melynek betöltőjétől elvárják a teljesítést és az azt elősegítő viselkedést. A specializált tudás nem személyre szóló, több ember rendelkezhet vele. A hely elfoglalásának nem feltétele a személyes ismertség. A státuszt a tudás alkalmazásával és a szerepek betöltésével lehet elfoglalni és megtartani. Ez alapján érthető az a megközelítés, hogy a szervezet valójában az emberek személytelen kapcsolataira épülő nagyobb csoportja a konkrét célok elérésére. (Giddens 2003) Azt is látnunk kell, hogy a szervezet céljait szolgáló tevékenységek együttese adja azt a működésbeli, funkcionális köteléket, ami összefűzi a státuszokat és szerepeket a szervezeti rendszerben. A fentiek alátámasztják azt az állítást, miszerint a szervezet nemcsak egyénekből áll, hanem pozíciók együttese, mely pozíciókat az egyének elhagyhatnak, helyükre viszont mások léphetnek. (Kozma 1999)