Skip navigation

5.2.1. A szervezet fogalmi meghatározása

Az emberi történelem során a társadalmi rendszerek hosszú idő alatt fejlődtek ki társadalmi szokások és viselkedésminták eredményeként. Az ipari társadalmak megjelenése előtt a család, a rokonság, a szomszédság, a közösségek saját szükségleteiket maguk elégítették ki, gondoskodtak saját élelmezésükről, gyermekeik neveléséről, a munka megszerzéséről és elvégzéséről, de még saját szórakozásukról is. A modern társadalmakban azonban ez már nincs így. Igényeink, szükségleteink kielégítése olyan emberektől függ, akikkel gyakran még csak nem is találkozunk. Mindez azáltal valósulhat meg, ahogyan a szervezetek összehangolják az emberi tevékenységeket és erőforrásokat. (Giddens 2003)

A szervezet fogalmi meghatározásának kiindulópontja lehet a „szervezés” szó. Ez az egy célra irányuló tevékenységek megszervezését jelöli. A szervezés összehangolja a tevékenységben résztvevők célra irányuló cselekvéseit, vagyis koordinálja együttműködésüket. Kozma (1999) rámutat arra, hogy az emberi történelemben a koordináció állandósulása az alapja a szervezetek kialakulásának. Ugyanakkor fontos látnunk, hogy a szervezés és a szervezet különböző fogalmak. Vagyis a rokonság megszervezheti a rokonságba tartozó család házának a felépítését, de ettől még nem válik szervezetté, építőipari vállalattá. Szociológiai fogalmi meghatározások hangsúlyozzák, hogy szervezetet konkrét – alapvetően munkamegosztási, célok érdekében hoznak létre, meghatározott térben (épületben, fizikai környezetben) helyeznek el, működését előre megtervezik, formális előírásokkal szabályozzák. (Farkas 2003; Giddens 2003; Kozma 1999)