Skip navigation

5.1. Célkitűzések és kompetenciák

A lecke fő célkitűzése az iskola szervezetrendszerként való megismerése. Ennek érdekében a tanítási – tanulási folyamat fókuszába a szervezetek működésének sajátosságai, a funkciók értelmezése és lehetséges leírásaik, valamint az iskolának mint szervezetnek specifikus jellemzői kerülnek. Fontos kompetenciafejlesztési célkitűzésünk a szervezeten belüli együttműködés fontosságának felismertetése, ezáltal az együttműködési képesség kialakításának alapozása.