Skip navigation

4.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Definiálja a köznevelés feladatát a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében!
  2. Mutassa be a köznevelés intézményeit, és készítsen hozzá prezentációt!
  3. Milyen szempontok alapján lehet a tanterveket csoportosítani?
  4. Hasonlítsa össze két különböző fenntartójú intézmény helyi tantervét! Emelje ki és értelmezze a különbségeket!
  5. Olvassa el Kaposi József: A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013) című írását. Készítsen kivonatot, ossza meg társaival, és vitassák meg a fórumon.