Skip navigation

4.3.1. Összefoglalás

A lecke bemutatta a köznevelés feladatát és az intézményeit a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében, továbbá a tartalmi szabályozó dokumentumokat, a tanterveket; a 2012. évi Nemzeti alaptantervet, a kerettanterveket, valamint a helyi tanterveket.

Láthattuk, hogy a tanterv nem pusztán a tananyag kiválasztását és elrendezését szabályozó hivatalos dokumentum, hanem kihat a nevelés-oktatás folyamatára és eredményeire is. Irányító szerepe mellett hangsúlyos a tanulók képességfejlődését lehetővé tevő összetett tartalmak közvetítése, illetve az oktatás tényezői közti kapcsolat kialakítása.

A tanárképzésnek fel kell készítenie a hallgatókat, hogy hatékony pedagógusként dolgozhassanak a köznevelés intézményrendszerében, tanári kompetenciáikat fejlesszék. Bár a rövid életű (2006-2013) kétciklusú bolognai rendszerű tanárképzést az osztatlan tanárképzés váltotta fel 2013 szeptemberében, mindkét képzés a hallgatók pedagógus pályára való eredményes felkészítésére törekszik.