Skip navigation

4.2.5.1. A tanári kompetenciák

A tanárképzés több jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi években, a kontinentális képzési hagyomány duális rendszerét 2006-tól a bolognai folyamat által meghatározott kétciklusú tanárképzés váltotta fel. A hároméves első szakaszt (BA/BSc) követő kétéves mesterképzést (MA/MSc) követően szerezhették meg a hallgatók a tanári képesítést. A tanárképzés kimeneti követelményeiben az alábbi tanári kompetenciák vannak:

 1. a tanulói személyiség fejlesztése
 2. tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
 3. a pedagógiai folyamat tervezése
 4. a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése
 5. az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése
 6. a tanulási folyamat szervezése és irányítása
 7. a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
 8. szakmai együttműködés és kommunikáció
 9. szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés

A pedagógus életpályamodellben a pedagógusoknak ezeken a kompetenciákon belül kell megmutatniuk fejlődésüket. Az életpályamodell az alábbi szinteket jelöli meg (Kotschy 2011):

 • 0. szint: a gyakorlatra bocsátás feltétele
 • 1. szint: a diplomás tanár
 • 2. szint: a véglegesített tanár
 • 3. szint: a tapasztalt tanár
 • 4. szint: a kiváló tanár
 • 5. szint: a mestertanár. (Bővebben: Kotschy 2011)

A bolognai rendszerű képzést 2013-tól ismét az osztatlan tanárképzés váltotta fel, azaz a tanárjelöltek már tanulmányaik kezdetétől a tanári pályára készülnek.