Skip navigation

4.2.3.9. A kollégium

A kollégium a lakóhelyüktől távol tanuló, valamint a diák testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt nem otthon tartózkodó gyermekek iskolai tanulmányainak folytatásához szükséges feltételeket biztosító nevelési-oktatási intézmény. A kollégiumi ellátás 10 éves kortól vehető igénybe. A kollégiumok, amennyiben kiemelt tehetséggondozást végeznek, szakkollégiumként is működhetnek. „A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai program szerint folyik.” (2011. évi CXC. törvény 17. §)