Skip navigation

4.2.3.8. Az alapfokú művészeti iskola

A legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyamos alapfokú művészeti iskola feladata a művészi képességek és tehetségek fejlesztése, illetve a szakirányú továbbtanulásra való felkészítés. Az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet művészeti ágakban. Az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően a tanuló művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. Az oktatás térítési díjhoz kötött, ami a főtárgy heti 6 órás oktatását, valamint a tanévenkénti kötelező művészi meghallgatást foglalja magában. (2011. évi CXC. törvény 16. §)