Skip navigation

4.2.3.7. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kon-duktív pedagógiai intézmény

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény sajátos nevelési igényű gyermekeket és tanulókat lát el. A sajátos nevelési igényű súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek, attól az évtől, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelésben-oktatásban vesz részt. Ezt a feladatot a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény végzi. A fejlesztés történhet saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban, otthoni ellátás keretében, valamint abban az intézményben, ahol a gyermeket gondozzák.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesítik a tankötelezettségüket attól a tanítási évtől kezdve, amelyikben betöltik a hatodik életévüket. A fejlesztő nevelés-oktatás 16 éves korig kötelező, és 23 éves korig folytatható. (2011. évi CXC. törvény 15. §)