Skip navigation

4.2.3.5. A szakiskola

A szakiskola három szakképzési évfolyamon biztosítja az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást. Az intézményben az „Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben kiadott szakképesítések körében folyhat szakképzés.” A közismereti oktatást a szakiskolai közismereti kerettanterv alapján végzik, a szakmai vizsgára való felkészítést a szakképzésről szóló törvény határozza meg. A szakmai vizsga teljesítése után a tanulóknak két éves középiskolai tanulmányokat követően van lehetőségük az érettségi vizsga megszerzésére.

A szakiskolába való bekerülés feltétele a befejezett általános iskolai képzés, ennek hiányában a betöltött 16. életév, vagy az iskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola működhet speciális szakiskolaként, készségfejlesztő speciális szakiskolaként, illetve az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő szakiskola előkészítő szakiskolaként. (2011. évi CXC. törvény 13. §)