Skip navigation

4.2.3.4. Kerettantervek

A kerettanterv részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv.

„A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák: a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, valamint az ajánlott időkeretet.” (Nat 2012) A 2012. novemberi a Miniszteri rendelet alapján az alábbi kerettantervek léteznek:

  • Alsó tagozat
  • Felső tagozat
  • Négy évfolyamos gimnázium
  • Hat évfolyamos gimnázium
  • Nyolc évfolyamos gimnázium
  • Szakközépiskola
  • Szakiskola