Skip navigation

4.2.3.3. A gimnázium

A gimnázium az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra felkészítő nevelési-oktatási intézmény. A gimnázium négy, hat vagy nyolc osztályos formában működhet (nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc évfolyammal). A hat-és a nyolc évfolyamos intézmények speciális tehetséggondozó feladatot látnak el. (2011. évi CXC. törvény 11. §)