Skip navigation

4.2.3.1. Az óvoda

Az óvoda az az intézmény, ami a gyermek nevelését hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig végzi. Amennyiben a településen/kerületben minden óvodai ellátásra jogosult gyermeket felvett az intézmény, felvehető az a gyermek is, aki a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Abban az évben, amikor a gyermek aug. 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év első napjától napi 4 órában részt kell, hogy vegyen az óvodai foglalkozáson. A kötelező óvodai nevelés alól a jegyző az ötödik életév betöltéséig felmenést adhat, amennyiben ezt a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása vagy sajátos helyzete indokolja. (2011. évi CXC. törvény 8. §)