Skip navigation

4.2.3.11. A többcélú intézmény

Amennyiben valamennyi feladat ellátásához biztosítottak a létesítés és a működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei, az alábbi többcélú intézmények létesíthetők:

a) egységes óvoda-bölcsőde: „ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai és bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, egységes óvoda-bölcsőde hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez.”

b) egységes iskola vagy összetett iskola: pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény.

c) közös igazgatású köznevelési intézmény: szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú nevelési-oktatási intézmények feladatait látja el.

d) általános művelődési központ: szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát.

e) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI): a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI a szakértői bizottsági feladatokon kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat is elláthat. Elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat, az iskola-egészségügyi ellátás feladatait, valamint az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy középiskolai feladatot ellátó intézményegységnek kell működnie. (2011. évi CXC. törvény 20. §)

A köznevelési rendszer intézményei a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása alatt állnak. A központi szerv mellett tankerületek jöttek létre, melyek az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan a fenntartói feladatokat látják el. A szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények fenntartásával kapcsolatos fenntartói feladatokat a megyeközponti tankerületek végzik.

9. ábra: A köznevelési rendszer intézményei
9. ábra: A köznevelési rendszer intézményei