Skip navigation

3.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Mi lehet az a meghatározott tevékenység, ami szervezetileg elkülönült, meghatározott cselekvési forma, és amely az oktatásban, mint társadalmi alrendszerben sajátságosan történik?
  2. Keressen példákat ismeretekre, jártasságokra és készségekre saját szakterületéről!
  3. Sorolja fel az oktatási rendszer funkcióit!
  4. Milyen garanciák vannak arra, hogy a kulturális újratermelés során a társadalom által felhalmozott tudás, értékek és normák közvetítése történjen?
  5. Keressen példákat arra, hogy más társadalmi alrendszerek és társadalmi intézmények hogyan játszanak szerepet a társadalmi mobilitásban!
  6. Mutasson be és értelmezzen konfliktusokat az oktatási rendszer funkciói között!
  7. Keressen példákat arra, amikor az oktatási rendszer funkciói elősegítik egymás teljesülését!