Skip navigation

3.2.9. A társadalmi integrációs, a szolgáltatási és a társadalmi változást és fejlődést támogató funkciók

Halász (2001) hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszer egyéb funkcióin keresztül is hozzájárul a társadalmi integrációhoz, vagyis az egyének és csoportok társadalmi összekapcsolásához, viselkedésmintáik és közös valóságértelmezéseik kialakításához. Az integrációs funkció azonban tárgyalható önállóan, megfigyelhető az oktatási rendszer működésében. Az iskola fontos szerepre tett szert a gyerekek társadalmi integrációjában már azzal is, hogy a modern ipari társadalmakban itt töltik idejük jelentős részét, megőrzik őket, míg szüleik dolgoznak. Nahalka (2003) kiemeli, hogy az iskola szerepet vállal az integrációt veszélyeztető jelenségek kezelésében (pl. drogprevenció), továbbá szociális funkciókat lát el, melyekkel elősegíti az integrációs funkció betöltését. A szerző rámutat arra is, hogy az iskola működése egészében szolgáltatásnak tekinthető, mi több, az adott intézmény konkrét szolgáltatásokat végezhet környezete számára különböző gyakorlati problémák (pl. környezetvédelem) megoldásába történő bekapcsolódással. További fontos megállapítás, hogy ugyan többnyire közvetetten, de az oktatási rendszernek szerepe van a társadalmi változás elősegítésében, illetve gátlásában az által, ahogyan az iskola az új tudást, technológiákat terjeszti, vagy elterjedésüket gátolja.