Skip navigation

3.2.8. A gazdasági és a politikai rendszer legitimálásának funkciói

Az oktatás fontos szerepet játszik a gazdaság működésének és növekedésének a biztosításában. Az oktatási rendszerek minimum három ponton kapcsolódnak a gazdaság rendszeréhez. Egyrészt közvetlenül kötődnek a gazdasági-pénzügyi rendszerhez, hiszen e rendszerek működtetése jelentős költségvetési tételt jelent minden fejlett országban. Másrészt az oktatás áruként is megjelenik a fogyasztási javak piacán, mi több, a tudás piaci felértékelődésével még növekszik is a kereslet irányában. Harmadrészt a munkaerő képzésével a gazdaság működéséhez, továbbá a munkaerő termelékenységének növelésével pedig a gazdaság növekedéséhez járul hozzá.

Az oktatási rendszerek feladata az is, hogy a polgárokat alkalmassá tegye a politikai nemzet tagjává válásra, vagyis, hogy tudjanak élni a politikai jogok adta lehetőségeikkel. Az oktatás ugyanakkor a világon mindenhol meghatározó szerepet játszik politikai rendszerek elfogadottságának, vagyis legitimációjának kialakításában. Ez egyaránt működik demokratikus, illetve diktatórikus politikai rendszerekben is. Nahalka (2003) kiemeli, hogy a legitimációt elsősorban azoknak az ismereteknek, készségeknek, képességeknek és attitűdöknek a fejlesztése szolgálja, melyek az állampolgári jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódnak, s hogy e feladatot az iskola gyakran a politikai nevelés tevékenységeiben teljesíti.