Skip navigation

3.2.7. A társadalmi struktúra újratermelése vagy megváltoztatása

Szociológiai vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogy az oktatási rendszerek meghatározó szerepet játszanak a társadalom osztály- és rétegszerkezetének újratermelésében, illetve jelentősen befolyásolják azok átalakulását is. Az újratermeléssel lényegében a társadalom struktúrája őrződik meg, míg az átalakulással a társadalom struktúrája változik. Az újratermelés direkt módon a társadalmi pozíciók betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek elosztásával történik, indirekt módon pedig a különböző társadalmi rétegekhez köthető előzetes tudás iskolai jutalmazásával vagy figyelmen kívül hagyásával, ami végeredményben a végzettségek elosztását befolyásolja. A struktúra megváltoztatásának jelzője a társadalmi mobilitás folyamata, vagyis az egyének és csoportok társadalmi rétegek közötti nemzedéken belüli, vagy nemzedékek közötti helyváltoztatása. Nahalka (2003) rámutat arra, hogy az iskola ugyan szerepet játszik a társadalmi mobilitásban, de nem független ennek megvalósulása az iskola környezetét meghatározó társadalmi folyamatoktól. Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy nemcsak az oktatás és az iskola, hanem más társadalmi alrendszerek (pl. gazdaság) és más társadalmi intézmények (pl. házasság) is szerepet játszanak a társadalmi mobilitásban, akárcsak a korábban tárgyalt és a továbbiakban tárgyalandó funkciók betöltésében is.