Skip navigation

3.2.5. A kulturális reprodukció

A kulturális reprodukciós funkció az oktatási rendszerek vélhetően legismertebb és legfontosabb funkciója, melyben a társadalom által felhalmozott tudás, a társadalom által megalkotott értékek és normák továbbadása történik az új nemzedékek számára. Itt tehát két aspektust kell kiemelnünk, a társadalmi tudás átadását és az értékek viselkedési normák átadását. Tartalmilag a tudás sokféle és többrétegű. Vagyis beszélhetünk a tudás elemeiről: ismeretekről, jártasságokról, készségekről, képességekről, az aktív és adaptív cselekvőképességet jelentő kompetenciákról, továbbá a tudományos (diszciplináris), a gyakorlati (praktikus) és a technikai – technológiai tudásról. Emellett erkölcsi értékek és elvárások közvetítése folyik, valamint normáknak, szabályoknak a megtanulása, hogy az egyének résztvevői lehessenek a társadalmi életnek és a gazdasági tevékenységeknek. Ez utóbbi közvetítő és beépülési folyamatok kulcsfontosságú mozgatója a nevelés. Az oktatási rendszerben a tudás átadása elsődlegesen az oktatás keretében előre rögzített standardoknak és szabályoknak megfelelően történik, melyek jól láthatók a tantervekben, vizsgakövetelményekben, értékelési szabályokban, s amelyek követését hatóságok ellenőrzik.