Skip navigation

3.2.4. Az oktatási rendszer funkciói

A kulturális reprodukció az oktatási rendszer funkcióinak leírásban Halász Gábor (2001) nyolc fontos funkciót sorol fel, hangsúlyozva, hogy azok egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak, és egyszerre segíthetik, illetve gátolhatják egymást. A szerző lényegesnek tartja azt, hogy e funkciók nem feltétlenül csak az oktatási rendszerek létezéséből fakadó belső jellemzők, hanem a rájuk irányuló társadalmi igények érvényesülésének megnyilvánulásai. A további tartalmi alfejezetekben – Halász funkcióleírását követve, az alábbi funkciók kerülnek rövid bemutatásra: a kultúra újratermelése, vagyis a kulturális reprodukció, az egyének személyiségének alakítása, a társadalmi struktúra újratermelése vagy megváltoztatása, a gazdaság működésének és növekedésének elősegítése, vagyis a gazdasági funkció, a politikai rendszer legitimálása, a társadalmi integráció biztosítása, a különböző közvetlen szolgáltatási funkciók ellátása, vagyis a szolgáltatási funkció, végül a társadalmi változások elősegítése vagy fékezése, vagyis a társadalmi változást és fejlődést támogató funkció. A későbbiekben ki kell térnünk arra is, hogy a tárgyalandó funkciók teljesüléséhez jelentős társadalmi érdekek fűződnek, melyek ütközésével az egyes funkciók is konfliktusba kerülnek egymással.

8. ábra: Az oktatási rendszer funkciói
8. ábra: Az oktatási rendszer funkciói