Skip navigation

3.2.3. Az oktatási intézmények és a társadalmi alrendszerek funkciói

Szociológiai szempontú megközelítésben a modern társadalmakban az oktatási intézmények funkciói között számon tartjuk az oktatást, mint az ismeretek átadását, a nevelést, mint a személyiségfejlesztést, valamint a fiatalok társadalomba való integrálását. Az első felruházza a fiatalokat a felnőttkorban betöltendő szerepekhez szükséges ismeretekkel és bevezeti őket az egységes kultúrába, a második formálja személyiségüket. A harmadik funkció az első kettő révén valósul meg, azáltal ahogyan a fiatalokban erősödik a közösséghez, nemzethez való tartozás érzése. (Andorka 1997) A társadalmi rendszer szempontú megközelítések alapján a társadalmi alrendszerek vizsgálatában négy alapvető funkciót szokás megkülönböztetni, melyeket azok ugyan különböző mértékben, ám rendszerint egyidejűleg betöltenek. Ezek a reprodukciós, azaz a társadalom újratermeléséhez kapcsolódó, az adaptációs, azaz a társadalmi alkalmazkodást elősegítő, a célkitűző, azaz a társadalmi célok kitűzéséhez és megvalósításához kapcsolódó, valamint az integrációs, azaz a társadalmi integrációt elősegítő funkciók. Az oktatási rendszerről mint társadalmi alrendszerről ugyancsak elmondható, hogy ezeket a funkciókat kisebb-nagyobb mértékben betölti. (Halász 2001)

7. ábra: A társadalmi alrendszerek funkciói
7. ábra: A társadalmi alrendszerek funkciói