Skip navigation

3.2.2. Az oktatási rendszer mint társadalmi alrendszer

A fent bemutatott páros relációk színtere bár hagyományosan az iskola, ám az oktatásról való gondolkodásban számításba kell vennünk, hogy a történelem során az egyes iskolák mind regionális, mind pedig állami szinten összekapcsolódtak, képzési szintjeik egymásra épültek, azaz iskolarendszerekké formálódtak. Európai kitekintés alapján mondhatjuk, hogy a 18. századtól kezdődően a 19. század során a nemzetállamok több képzési szintet egybefoglaló nemzeti oktatási rendszerei alakultak ki. Kozma (2006) után az oktatási rendszer alatt az intézmények egymáshoz kapcsolódását értjük, melynek részei: az iskolarendszer, (közoktatási/köznevelési rendszer), a szakképzés, a felnőttoktatás és a felsőoktatás. A modern oktatási rendszerek finanszírozásában, tartalmi szabályozásában, irányításában meghatározó az állam szerepe. A társadalom felől közelítve azt látjuk, hogy a modern társadalom egymással összekapcsolódó rendszerek és alrendszerek együttese. Ezek egyike az oktatás mint társadalmi alrendszer, melyben – hasonlóan más társadalmi alrendszerekhez, szervezetileg elkülönülten, meghatározott cselekvési formák végzése történik. (Halász 2001) Társadalmi szempontból fontos kérdés, hogy milyen feladatkörrel és működéssel, vagyis milyen funkciókkal jellemezhető az oktatás.

6. ábra: Az oktatási rendszer
6. ábra: Az oktatási rendszer