Skip navigation

3.1. Célkitűzések és kompetenciák

A lecke fő célkitűzése az oktatás és az oktatási rendszer funkcióinak megismertetése. Fontos cél, hogy az itt megszerzett ismeretek és alkalmazásaik járuljanak hozzá a hallgatók kommunikációs és gondolkodási képességeinek fejlődéséhez, tanári kompetenciáik kialakulásához. Speciális cél, hogy a hallgató ismerjen meg didaktikai és nevelésszociológiai alapfogalmakat, példákon keresztül alkalmazza fogalmi ismereteit. Továbbá, tudja felsorolni az oktatási rendszer funkcióit, értelmezni a funkciók közötti konfliktusokat, illetve a funkciók kölcsönösen egymást erősítő hatását. Valamint, hogy legyen képes értelmezni az oktatási rendszer társadalmi mobilitásban játszott szerepét, továbbá összefüggéseket felismerni más társadalmi alrendszerek és társadalmi intézmények társadalmi mobilitásban játszott szerepével kapcsolatban.