Skip navigation

2.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Keressen további definíciókat a neveléstudomány értelmezéseire „A neveléstudomány értelmezései”1 című szöveggyűjteményből! Határozza meg a pedagógia és a neveléstudomány fogalmát! A definíciókat ossza meg a Moodle-ban társaival!
  2. Mutassa be a pedagógia részterületeit egy-egy példán keresztül! A példákat ossza meg a fórumon!
  3. Vitassák mega fórumon brainstorming formájában, hogy a kezdő tanár hogyan tudja leghatékonyabban az elméletet a gyakorlatban alkalmazni!


1: Brezsnyánszky László – Buda Mariann (szerk.) (2001): A neveléstudomány értelmezései. Debrecen. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó. ISBN: 963 472 559 7