Skip navigation

2.2.5. A neveléstudomány résztudományai

Mivel sok esetben a neveléstudományt a pedagógia részterületeként definiálja a szakirodalom, azaz a nevelési valóság elméleti vizsgálatának tudományaként írja le, így külön nézzük meg a neveléstudomány tudományterületeit.

  • Neveléstörténet: a nevelési elképzelések és koncepciók változását vizsgálja a különböző történeti korokon keresztül; a nevelési gyakorlatot, pedagógusok írásait, munkásságát, az intézményes nevelés rendszerét kutatja, elemezi.
  • Neveléselmélet: a nevelés törvényszerűségeit tárja fel, a nevelő hatások és nevelési eredmények közti összefüggéseket vizsgálja.
  • Nevelésszociológia: a nevelés (mint társadalmi tevékenység) és a társadalom viszonyát, az iskolai nevelés jellegzetességeit, a tanulói közösségek viselkedését vizsgálja.
  • Nevelésfilozófia: a nevelés átfogó, elvont kérdéseivel foglalkozó tudományterület.
  • Összehasonlító neveléstudomány: ld. összehasonlító pedagógia
4. ábra: A neveléstudomány résztudományai
4. ábra: A neveléstudomány résztudományai