Skip navigation

1.3. Tanulási tanácsok, tudnivalók

A tananyag modulárisan épül fel, a modulok egymásutánisága a tudáselemek koncentrikus bővítésének logikai menetét követi. A négy modul a tematikusan összetartozó leckéket fogja össze. Minden lecke alfejezetekre tagolódik, a leckék végén összefoglalás segíti az ismeretek rendszerezését és rögzítését. A tudáselemek elsajátítását önellenőrző kérdések alapján ellenőrizhetik a hallgatók, az ismeretek kreatív alkalmazását korszerű feladatok támogatják.

A feladatok sokszínűek, motiválják a hallgatókat az ismeretek produktív alkalmazására, az önálló véleményalkotásra. Mind a hagyományos módszerek (szakirodalom megismerése), mind a hálózati tanulás által támogatott metodikai elemek megjelennek a kurzusban.

A tanulási folyamatot filmek megtekintése és meghatározott szempontok szerinti elemzése is színesíti és mélyíti. Ehhez kiváló felület a Mestertanár Videoportál.

http://mestertanarvp.ektf.hu/

A portál szerkesztői különböző műfajú és változatos tematikájú filmeket gyűjtöttek össze osztálytermi felvételektől az elméleti előadásokig, az alternatív oktatástól a hátrányos helyzet kihívásaiig. Az elismert szakemberek előadásai, a gyakorló tanárok szakmai hitvallásai lehetőséget teremtenek egy-egy szakmai kérdés, új nézőpont megismerésére.

Videó 1: A Mestertanár Videoportál Intro

Az egységek végén tudásszintmérő tesztek találhatóak, feleletválasztós feladatokkal. Ezek között alternatív választást (igaz-hamis, jó-rossz, helytelen válasz), illetve válaszok illesztését igénylő variánsok is előfordulnak. Ebben az esetben a két halmaz elemei közti kapcsolatot kell megtalálni. A relációanalízis már az ismeretek biztos alkalmazását kívánja meg. A kurzust próbavizsga zárja, ami alkalmat teremt a hallgatók számára önellenőrző feladatsor megoldása révén tudásszintjük ellenőrzésére, az esetleges hiányosságok feltárására.

A tanagyag lehetővé teszi az önálló tanulást, és a hallgatók egyéni tanulási ütemének a figyelembevételét. A szerzők a korszerű szakmai tudás közvetítése mellett a sokoldalú és egyéni alkalmazás lehetőségeinek széles horizontját is kívánták nyújtani a könyv megírásával.