Skip navigation

12.3.3. Gyakorló tesztek

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A méltányos pedagógia az a pedagógiai gyakorlat, amit a különböző (etnikai, kulturális, alacsony szociális státuszú, sajátos nevelési igényű) háttérrel jellemezhető tanulók iskolai teljesítményeinek növelése érdekében, alapvetően az iskolai sikeresség hatékony támogatásának céljával alkalmaznak megfelelő szemlélet, eszközök és módszerek alkalmazásával.

Kérdés 2

A multikulturális nevelés magába foglalja a nemzetiségi oktatás kérdéseit is.

Kérdés 3

A multikulturális iskolában a kulturálisan és szociálisan elfogadó légkör csak a tanárok és diákok, tanárok és tanárok, diákok és diákok viszonylataiban követelmény.