Skip navigation

12.3.2. Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan határozná meg a multikulturális nevelés fogalmát?
  2. Milyen dimenziókkal jellemezhető a multikulturális nevelés?
  3. Emelje ki és mutassa be a multikulturális iskola Ön szerint legfontosabb sajátosságait! Miért tartja fontosnak ezeket?
  4. Emelje ki és mutassa be a multikulturális nevelést folytató pedagógus legfontosabb jellemzőit!