Skip navigation

12.3.1. Összefoglalás

Leckénkben a multikulturális iskolával foglalkoztunk. Két közelebbi okunk is volt arra, hogy miért kapott kiemelést ez a témakör. Az egyik, hogy az iskola eredményessége a tanulói teljesítményeken keresztül határozható meg, s minden „pedagógiai eszköztár” amivel növelni lehet a tanulói teljesítményeket, számításba jön, amikor eredményes iskoláról, hatékony pedagógiáról és pedagógusról beszélünk. A másik, hogy ha az iskola mindenkié – ahogyan ezt a demokratikus társadalmakban a közoktatásról szokták mondani – optimális lenne, ha ezt a diákok és a szülők is így éreznék az adott iskolában függetlenül társadalmi helyzetüktől, csoport hovatartozásuktól. Ráadásul, ha az iskola társadalma integrált, akkor az iskola társadalmi integrációs funkciója is erősebb. A multikulturális iskola mindkét szempontból fontos tehát.

A multikulturális iskola legfontosabb sajátossága, hogy multikulturális nevelést folytat és lényegében a multikulturális nevelés szemlélete hatja át egész működését. A leckében ezért kiemelten kezeltük a multikulturális nevelés fogalmi és tartalmi bemutatását, majd erre építve tárgyaltuk a multikulturális iskola és a multikulturális nevelést folytató pedagógus jellemzőit. Kulcsfogalmaink voltak: kisebbségi kultúra, kulturálisan és szociálisan érzékeny gyermekcentrikus pedagógia, iskolai és társadalmi integráció, előítéletek csökkentése, kooperatív tanulás, méltányos pedagógia, szakmai önfejlesztés, reflektivitás.