Skip navigation

1.1.3. A tantárgy teljesítésének feltételei

A kurzus során a hallgatók konstruktív, kooperatív tanulási módszerekre, a kollaboratív tanulásra alapozva a tananyag elsajátítása mellett feldolgozzák a szakirodalmat, és a hálózati eszközök segítségével elkészítik egyéni feladataikat. Minden leckét kérdések és gyakorló feladatok követnek, majd tesztfeladatok zárnak. A hallgatók a kérdések és gyakorló tesztek segítségével önállóan is leellenőrzik tudásukat, és felkészülnek a kurzust lezáró vizsgára.